Skip to main content

Een mooie Alkmaarseweg,
voor bewoners,
ondernemers en gebruikers

Benieuwd naar de herinrichting?

Bekijk hier de impressie

“We gaan aan de slag met de inrichting van de Alkmaarsweg met als doel een aantrekkelijke straat en een fijne woonsfeer.”

Eswald Loohuizen • Projectleider bij Gemeente Beverwijk

Play Video

Bekijk de video

Herinrichting Alkmaarseweg

Een nieuw jasje voor de Alkmaarseweg
De komende drie jaar gaan we aan de slag met de inrichting van de Alkmaarseweg.
Met als doel: een aantrekkelijke straat en een fijne woonsfeer.

De werkzaamheden gaan ongeveer drie jaar duren
We pakken niet de hele straat in één keer aan. Dit gebeurt in delen. Zo zorgen we ervoor dat de straat en uw woning bereikbaar blijven. Onder veel gestelde vragen vindt u de voorlopige planning voor de herinrichting.

Meedenken kan maar de ruimte is beperkt
De Alkmaarseweg is een smalle straat. Voor de inrichting moeten we ons aan de landelijke eisen houden, zoals maten voor de stoep, de weg, de parkeervakken en het fietspad. Hierdoor is er helaas weinig ruimte voor aanpassingen in het huidige ontwerp. Waar u over mee kunt denken vindt u onder het kopje Klankbordgroep.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

50-km gebied en vrijliggende fietspaden

De Alkmaarseweg blijft een 50-km weg. Dit kan niet anders. Veel verkeer rijdt over de Alkmaarseweg en ook het openbaar vervoer maakt gebruik van deze straat. Het verkeer gaat via deze weg uit naar de hoofdwegen rond Beverwijk. Daarnaast is het een belangrijke weg om de achterliggende buurten te bereiken.

De uitstraling van de Alkmaarseweg verandert wel. We scheiden het autoverkeer van het fietsverkeer. We richten de weg als volgt in: rijweg, verhoogde parkeerstrook met uitstapstrook, fietspad, stoep. Tussen de parkeerstroken planten we bomen met kleurrijke onder beplanting. De parkeerstrook en het fietspad liggen verhoogd ten opzichte van de weg. Het fietspad wordt breder, dat is veiliger voor fietsers.

Kortom – de functie van de weg blijft hetzelfde maar de hele weg krijgt een frissere uitstraling.

Voorrangspleinen op kruisingen

Op de Alkmaarseweg komen voorrangspleinen in plaats van kruispunten. De stoplichten verdwijnen. Een voorrangsplein is anders dan een rotonde. De simulatie laat zien hoe een voorrangsplein werkt. Op deze pleinen planten we waar mogelijk ook bomen en ander groen. Een voorrangsplein zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer.
Waarom geen rotonde zult u misschien denken? Voor een rotonde is geen ruimte bij de kruising met de burgemeester Scholtenstraat. Hier past alleen een voorrangsplein. Omdat we voor de hele Alkmaarseweg dezelfde verkeerssituatie willen, leggen we op het kruispunt met het Hilbersplein en de Büllerlaan ook een voorrangsplein aan.

Huidige situatie Alkmaarseweg

Groen en klimaatbestendig

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het klimaat verandert: hevigere regenbuien en warmere, droge zomers. Ook hier houden we bij de inrichting van de nieuwe Alkmaarseweg rekening mee. Hoe gaan we dat doen?

Bomen
Bomen helpen de gevolgen van klimaatverandering te verzachten. In de zomer geven bomen verkoeling door schaduw en verdamping van water. Hierdoor maken bomen de straat een stuk leefbaarder. Ook geeft het allure aan de weg en ziet het er mooi uit.

Regenwaterriool
Onder de weg leggen we een regenwaterriool aan. Op dit moment worden vuilwater (water van het toilet, douche en gootsteen) en regenwater via hetzelfde riool afgevoerd. Als er in een korte periode heel veel regen valt, dan kan het riool dit niet verwerken. Met als gevolg dat er overstromingen ontstaan. Door de aanleg van een regenwaterriool voorkomen we dit probleem. Onder de rijweg leggen we ook een fundering aan die ervoor zorgt dat regenwater de bodem in zakt.

Riool

Het huidige riool is nog goed, maar wel al 90 jaar oud. Daarom maken we het goed schoon en plaatsen in de buizen een nieuwe kunststof binnenkant. Het riool wordt zo van binnenuit beschermd. En kan zeker weer 30 tot 40 jaar mee.

Op sommige plekken vervangen we het riool wel

  • Eerder zijn op delen van de Alkmaarseweg al huisaansluitingen vervangen. Ze waren in slechte staat en zorgden ervoor dat zand in het riool spoelde. Daardoor vielen er gaten in het asfalt. Door nu ook alle andere aansluitingen te vervangen lossen we dit probleem voor de hele straat op.
  • Een aantal rioolbuizen in de Alkmaarseweg (ter hoogte van de huisnummers 121 t/m 241) zijn wel slecht. Deze vervangen we.

We gaan graag in gesprek met u over de volgende onderwerpen:

  • Wat is uw eerste indruk van het voorlopig ontwerp?
  • Wat is uw eerste indruk van het definitief ontwerp?
  • Welke materialen gebruiken we voor de nieuwe inrichting?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de straat goed bereikbaar blijft?

Vindt u het leuk om op bovenstaande onderwerpen mee te denken? Geef u dan op voor de klankbordgroep.