Skip to main content

De afgelopen tijd hebben we velen van u gesproken over de plannen voor de herinrichting van de Alkmaarseweg-Zuid. Dit heeft veel waardevolle input opgeleverd waar de gemeente mee aan de slag is gegaan. Via deze brief praten wij u bij over de uitkomsten en wat we daarmee willen gaan doen in het ontwerp voor deze belangrijke straat.

Terugblik op onze bijeenkomsten over de Alkmaarseweg

  • Op 12 maart hebben we een inloopavond georganiseerd voor u als bewoner van de Alkmaarseweg. Daar is het concept-ontwerp voor de herinrichting van de Alkmaarseweg-Zuid gepresenteerd. We hebben diverse reacties van u mogen ontvangen.
  • Op 19 en 20 maart was er een avond voor de kersverse klankbordgroep met extra uitleg over het ontwerp. Tijdens deze gesprekken is naar voren gekomen dat bewoners de Alkmaarseweg graag als 30 km-weg ingericht willen hebben, met fietsers op de rijbaan.
  • Op 21 maart was er een bespreking met de bewoners die zich hadden opgegeven voor de klankbordgroep om mee te praten over het ontwerp. We hebben een aantal specifieke wensen behandeld die we hieronder nader toelichten.

Belangrijke wensen voor de herinrichting
De klantbordgroep heeft tijdens de bespreking van het ontwerp voor de Alkmaarseweg-Zuid de volgende voorkeuren uitgesproken:

  • Inrichting als 30 km-weg
  • Speciale aandacht voor de rotonde op de Bullerlaan
  • Snelheid remmende maatregelen
  • Fietsers op de rijbaan in plaats van pal naast de stoep
  • Verhoogde verkeersplateaus
  • Veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers
  • Meer groen

Als gemeente zijn we inmiddels aan de slag met deze voorstellen. Zo hebben we een tel-automaat opgehangen om de verkeersintensiteit te meten. Met die cijfers kunnen we bepalen wat de invloed is als 30 km/u de nieuwe maximum snelheid wordt op de Alkmaarseweg. Onze verkeerskundige verwacht een uitkomst waarbij we tegemoet kunnen komen aan deze wens van bewoners. Dit betekent dat we het ontwerp gaan aanpassen naar een 30 km-weg.

Bedankt voor uw bijdrage
Als projectleider wil ik de bewoners graag bedanken voor hun inzet en adviezen. Zodra het ontwerp klaar is, nodigen wij de leden van de klankbordgroep uit om het nieuwe ontwerp aan hen te presenteren. Snel daarna sturen wij het naar alle bewoners.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Heeft u nu al opmerkingen over de herinrichting van de Alkmaarseweg-Zuid? Neem dan contact op met projectleider Eswald Loohuizen via (0152) 256 256 of e.loohuizen@beverwijk.nl.

Download deze brief als pdf.