Skip to main content

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag en bekijk het antwoord

Waar kan ik het voorlopig ontwerp (VO) bekijken?

Het voorlopig ontwerp wordt in het 1e en 2e kwartaal van 2024 opgesteld. Vanaf 1 mei 2024 kunt u dit ontwerp vinden op deze website.  Hier kunt u dan ook een vraag of inspraakreactie achter laten.

Kan ik ook op een andere manier reageren dan op de website?

Ja, dat kan via e.Loohuizen@beverwijk.nl. Geef in het onderwerp van de e-mail graag het volgende aan: voorlopig ontwerp herinrichting Alkmaarseweg Zuid”.
Ook is er nog een inspraakavond op 12 maart 2024 in het Kennemer Theater. Daar kunt u ook uw vragen stellen en uw reactie achterlaten.

Hoe meld ik me aan voor de klankbordgroep?

Vindt u het leuk om over de volgende onderwerpen mee te denken? Geef u dan op voor de klankbordgroep.

– Welke materialen gebruiken we voor de nieuwe inrichting?
– Hoe zorgen we ervoor dat de straat goed bereikbaar blijft?
– Wat is uw eerste indruk van het voorlopig ontwerp?
– Wat is uw eerste indruk van het definitief ontwerp?

Aanmelden klankbordgroep

Wat is de planning?

De planning is om in het 1e en 2e kwartaal van 2024 het voorlopig ontwerp op te stellen. Vanaf 1 mei 2024 kunt u het ontwerp bekijken en een reactie geven.
Daarna staan de volgende acties op de planning:

2024 – Afronden ontwerp Alkmaarseweg-zuid

  • Voorlopig ontwerp bespreken met klankbordgroep: 19 t/m 21 maart 2024
  • Inspraak op voorlopig ontwerp:  28 maart 2024
  • Definitief ontwerp bespreken met klankbordgroep: Datum volgt
  • Ontwerp is definitief: 4e kwartaal 2024

2025 – 2026 uitvoering werkzaamheden

  • In de tussentijd informeren wij u over eventuele wijzigingen in de planning.

Waarom moet de Alkmaarseweg opnieuw ingericht worden?

De belangrijkste reden voor de nieuwe inrichting is de huidige technische staat van de weg. Het asfalt, de openbare verlichting én de stoplichten zijn toe aan vervanging. De asfaltconstructie is onderzocht. Het asfalt blijkt niet goed genoeg meer. Daarom vervangen we de complete asfalt constructie.

De stoplichten) zijn erg oud. Niet alleen de masten en lampen zijn oud. Maar ook de software, de regelkasten en de bedrading. Dit geldt ook voor de openbare verlichting. Door heel Beverwijk worden de lampen zoveel mogelijk vervangen door LED-lampen. Deze zijn energiezuiniger en gaan langer mee.

De nieuwe inrichting is ook nodig om in te spelen op klimaatverandering. De Alkmaarseweg is erg versteend. Er staan nauwelijks bomen. In het nieuwe ontwerp willen we de Alkmaarseweg vergroenen. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. Het aantal bomen dat nu langs de weg staat is te beperkt om schaduw en verkoeling te bieden. Met de klimaatverandering en de warmere zomers, dragen bomen op die manier bij aan de leefbaarheid.

Waarom geen 30 km gebied?

De Alkmaarseweg blijft een 50-km weg. Dit kan niet anders. Veel verkeer rijdt over de Alkmaarseweg en ook het openbaar vervoer maakt gebruik van deze straat. Het verkeer gaat via deze weg uit naar de hoofdwegen rond Beverwijk. Daarnaast is het een belangrijke weg om de achterliggende buurten te bereiken.
Er is geen alternatieve route waar het doorgaande verkeer heen kan.

Wel zal door de nieuwe indeling van de weg met de naastgelegen parkeervakken en de voorrangspleinen de gemiddelde snelheid naar verwachting afnemen.

Waarom komt het fietspad niet naast de weg?

Een apart fietspad zorgt voor meer veiligheid voor de fietsers.
Daarnaast vinden we het belangrijk om bomen te planten. Dit is met het fietspad naast de weg niet mogelijk. De bomen worden dan op kabels en leidingen geplant. De wortels van de bomen kunnen schade veroorzaken hieraan. En bij werkzaamheden kunnen de kabel- en leidingbeheerders niet goed bij de kabels en leidingen komen.

Door een apart fietspad ontstaat er ruimte waar geen kabels en leidingen liggen. Waar dus bomen kunnen staan.

Waarom geen bomenrij langs de hele Alkmaarseweg?

Het aantal bomen dat er geplant kan worden is beperkt. De ruimte die overblijft als we de trottoirs, fietspaden en rijweg hebben gerealiseerd is niet genoeg om voldoende parkeerplaatsen en een doorgaande boomstructuur aan te brengen.
Daarnaast kunnen we door kabels en leidingen in de ondergrond ook niet overal bomen planten. De wortels van de bomen kunnen namelijk schade veroorzaken.

Hoeveel parkeerplekken krijgen we erbij?

Het huidige aantal parkeerplekken wordt gehandhaafd.
Door de beperkte ruimte en de vele functies die daarbinnen gerealiseerd moeten worden, is er geen ruimte voor meer parkeerplekken. Meer parkeerplekken gaat ten koste van de bomen in de Alkmaarseweg.